Anh chị vui lòng chờ 1 chút ...!
loader image
908.000đ
13,700,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất: 2×3.8KW+1.8KW(∅200)

Kích thước bếp:W800 x D480 x H82 mm

Kích thước lỗ đá: W745 x D430 mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
9,570,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất bếp :2 x 3,8 Kw

Kích thước sản phẩm : W850 x D490 x H75 mm

Kích thước khoét đá : W790 x D440 mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
9,570,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất bếp :2 x 3,8 Kw

Kích thước sản phẩm : W850 x D490 x H75 mm

Kích thước khoét đá : W790 x D440 mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
9,570,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất bếp : 2 x 3,8 Kw

Kích thước mặt kính : W850 x D490 x H75 mm

Kích thước lỗ đá : W790 x D440 mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
9,570,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất bếp :2 x 3,8 Kw

Kích thước sản phẩm : W850 x D490 x H75 mm

Kích thước khoét đá : W790 x D440 mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
5,885,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công Suất bếp : 2 x 3,8 kW

Kích thước sản phẩm : W790 x D370 x H78 mm

Kích thước khoét đá : W745 x D325 mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
5,885,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất bếp : 2 x 3,8 Kw

Kích thước mặt kính : W790 x D370 x H78 mm

Kích thước khoét đá : W745 x D325 mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
7,480,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 
Công suất: 1 x 4.6 kW + 1 x 4.0kW
Kính thước bếp:W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
7,480,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 
- Công suất: 1 x 4.6 kW + 1 x 4.0kW
- Kính thước bếp:W850 x D490 x H75mm
- Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
5,720,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất bếp : 2 x 3,8 Kw

Kích thước mặt kính : W730 x D420 x H73 mm

Kích thước khoét đá : W660 x D360 mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
10,500,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW

Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm

Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
908.000đ
10,500,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW

Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm

Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

BẢO HÀNH 3 NĂM

Thêm vào giỏ hàngXem Nhanh
Có thể quy đổi thành các sản phẩm khác có giá trị tương đương của Malloca
X