Anh chị vui lòng chờ 1 chút ...!
loader image
3,250,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 750mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
2,950,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 600mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
3,150,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 700mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
3,250,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 800mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
3,300,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 900mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
3,000,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 600mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
3,190,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 700mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
3,270,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 750mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
3,270,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 800mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
3,350,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích cỡ: 900mm, Chất liệu: Inox 304 BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
11,550,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích thước sản phẩm: R350 * S480 * C(1700-2000) mm Chất liệu: Inox 304 Số tầng: 6 tầng BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng