Anh chị vui lòng chờ 1 chút ...!
loader image
2,480,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích cỡ: 600mm

Chất liệu: Inox hộp

BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
2,580,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích cỡ: 700mm

Chất liệu: Inox hộp

BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
2,640,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích cỡ: 750mm

Chất liệu: Inox hộp

BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
2,640,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích cỡ: 800mm

Chất liệu: Inox hộp

BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
2,740,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích cỡ: 900mm

Chất liệu: Inox hộp

BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
1,600,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích cỡ: 200mm

Chất liệu: Inox hộp

BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng
8,600,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích cỡ: 900-1000mm (KT cánh tủ <450mm)

Quy cách: Mở cánh bên trái

Chất liệu: Inox hộp

BẢO HÀNH 2 NĂM

Thêm vào giỏ hàng