TỦ ĐỨNG – TỦ KHO – TỦ ĐỒ KHÔ CỦA TỦ BẾP THÔNG MINH (Sao chép)

5.150.000 0

Quy cách: Có ngăn tầng bằng gỗ, Kích cỡ: 500mm, Chất liệu cánh cửa tủ đứng: Melamine

Mã: TDC500MEL-1 Danh mục: