ĐÁ BẾP KIM SA TRUNG TỰ NHIÊN – ĐÁ BẾP NHÂN TẠO – ĐÁ BẾP TRẮNG SỨ TỰ NHIÊN – Đá kim sa trung (Sao chép)

1.600.000 0

Chất liệu: Đá kim sa trung

Mã: DKST-1 Danh mục: