KHUYẾN MÃI MALLOCA THÁNG 6.2019 – THÁNG 7.2019: ĐÓN HÈ SANG NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG (ĐẾN HẾT 27.07.2019)